Styret i foreningen "Venner av Flatøy fyr" 2018 Er som følger

Styret i foreningen "Venner av Flatøy fyr" for 2022.

Leder:                                 Gudrun Hagalinsdottir
Nestleder:                           Agnar Hansen
Kasserer:                             Marit Løvhaug
Sekretær:                            Solveig Brennvik
Styremedlem:                      Rune Johansen
                    

Gudrun Hagalinsdottir

Lederl

Mobil 95938301

Agnar Hansen

Nestleder /kasserer


Mobil: 48006024

Solveig Brennvik

Sekretær:    Solveig Brennvik

Rune Johansen


Styremedlem

Mobil: 90 15 41 84

Paul Barch

Styremedlem


Mobil:
e-post:

Marit Løvhaug

Varamedlem
Mobil: 
e-post:

Henrietta Hansen

Varamedlem

Mobil: 47290869
e-post:

Astrid Kristensen

Varamedlem
Du kan skrive telefonnummer, e-postadresser osv. her. Det er en egen boks nedenfor for e-postadresser.