Velkommen til Flatøy Fyr hjemmeside

Vakker sommerdag ved Flatøy fyr

Velkommen til hjemmesiden vår

FLATØY FYRSTASJON – FRA FYR TIL STATLIG FRILUFTSOMRÅDE OG UTLEIE
Historien
Fra 1875 ønsket Fyrdirektoratet fyrstasjon på  Flatøy på grunn av antallet båter som kom sørfra via Grøtøy på vei til lofotfisket,  hvor ferden over Vestfjorden var åpen og værhard. Fredag, 13.10.1882 sto Flatøy fyr ferdig med fyrbygning med tårn, uthus med fjøs, høyloft, vedbod, arbeidsrom, utedo, en torvsjå og smie. En sisterne fikk vannforsyning av regnvann gjennom rør fra takrennene.  Mot Vestfjorden var en flaggstang, og en vei førte ned til et naust med opptrekkspill for båten.
Fyrvokter R.A. Koch ble utnevnt til den første fyrvokteren, og onsdag, 15.11.1882  ble fyret tent.  
I 1954 ble fyret elektrifisert med strøm fra egne aggregater. I 1966 ble Flatøy fyr nedlagt som bemannet fyrstasjon og erstattet av en automatisk Dalén acetylengass fyrlykt.
Følgende fyrvoktere har betjent Flatøy fyrstasjon:

1.    Richard A. Koch             1882 – 1888
2.    Hans Dørum                   1888 – 1894
3.    Johan O. Ellefsen            1895 – 1907
4.    Marius C. Nygaard           1909  - 1916
5.    Mons J. E.                      1916  - 1919
6.    Anton Zahl                     1920  - 1939
7.    Magnus S. Havøy             1939  - 1941
8.    Johan K. Sørensen          1941  - 1947
9.    Julius H.M. Øksengaard    1947  - 1966

Etter 1966 ble fyret utsatt for hærverk, men Steigen sportsdykkerklubb fikk i 1985 leid den gamle fyrstasjonen, gjorde nødvendig oppussing, brukte fyret som klubbhus og tok vare på bygningene til 2005. Da overtok Steigen kommune drift og tilsyn med eiendommen.
Fredning av Flatøy fyr
I 1992 fredet Riksantikvaren Flatøy fyrstasjon med hjemmel i lov om kulturminner av 09.06.1978.
I 1999 ble alle bygningene tilhørende fyret, deres eksteriør og interiør, spesielt opprinnelig hovedstruktur og romfordeling fredet.
Sikring av Flatøy fyr som allment friluftsområde
Steigen kommune tok kontakt med Direktoratet for Naturforvaltning for å få Flatøy fyr sikret som allment friluftsområde, og 15.06.05 vedtok Steigen kommunestyre  at kommunen ville stå som ansvarlig for daglig drift og tilsyn av eiendommen. Flatøy fyrstasjon var da overført fra Kystverket til Direktoratet for Naturforvaltning, som har til oppgave å ivareta eiendommens miljøverdier og sørge for at den forvaltes til allmennhetens beste. Det ble inngått avtale mellom Direktoratet for Naturforvaltning og Steigen kommune om forvaltning av Flatøy fyr.
Opprettelse av foreningen «Venner av Flatøy fyr»
03.09.2006 ble foreningen Venner av Flatøy fyr stiftet, og sommeren 2006 ga Direktoratet for Naturforvaltning tilsagn på kr 1.300 000 til oppussing. Dugnadsarbeid og profesjonelt arbeid foregikk sommeren 2009, og i 2010 fikk kommunen kr 100 000 til drift fra Miljøverndepartementet/ Nordland fylkeskommune, i tillegg til kr. 1.364 000 fra Direktoratet for Naturforvaltning til videre oppussing.
Sommeren 2010 ble fyret nesten ferdig renovert, og på Kulturminnedagen 2010 ble fyret innviet igjen, denne gang som statlig sikret friluftsområde. Foreningen startet da også muligheter for turister å leie fyret til overnattinger og opplevelser i havgapet.
Hele 18 sengeplasser kan man leie til fornuftige priser.