Bruksregler

BRUKSREGLER FOR FLATØY FYR

1)      Organisering av utleie

Én person gjør alle avtaler om utleie og har oversikt og ansvar for nøkler. Han/hun må ha en stedfortreder. Ved utleie skriver den ansvarlige regning fra regningsblokk event. på e-mail.(m/nr) Den som er ansvarlig for utleie fører logg over dette. Det føres tilsyn med fyret etter utleie. Flere personer i kommunen kan ha nøkler, bl.a. lederen for hver arbeidsgruppe.

2)      Utleieinstruks

·        Ved overnatting på Flatøya må man sjøl ta med sengetøy, dvs dyne, laken, pute, event. sovepose,

drikkevann og mat. Vann fra sisternene brukes til koking og vask.(Se oppslag på kjøkkenet) Ved kan kjøpes, eller man kan ha med ved.

·        NB: Rekved må ikke brukes pga saltinnhold.

·        Leietaker er ansvarlig for reinhold i bygningene og for evt. skader som leietaker forårsaker. Dette må rapporteres til den som er ansvarlig for utleie, det samme gjelder skader som er der når man ankommer fyret.

·        Enhver må se til at man opptrer i henhold til de fredningsbestemmelsene som gjelder for øya.(Se eget skilt ved kai)

·        Venner av Flatøya

er ikke ansvarlig for evt. skader som oppstår på personer eller utstyr ved besøk på øya.

·        Nøkler leveres tilbake til den som har levert dem ut, hvis ikke annet er avtalt.

·        Påse at alle vinduer og dører er lukket og låst når fyret forlates. Påse at gass er stengt og tilkobling til gassflaske fjernet.

·        Hunder har ikke adgang til fyrbygningens rom. Hunder må ligge ute eller anvises til

plass i uterom eller vedskjul. Husk båndtvang på øya.

·        Rom og senger må være rengjort og klargjort kl. 1200 avreise-dagen. Oppholdsrom kan benyttes lengre. Alt av søppel fjernes og tas med til fastlandet.

·        Det er røykeforbud i hele fyrbygningen.

·        ATVen er ikke til utleie, men utleie kan avtales i spesielle tilfeller. Handvogn er tilgjengelig oppe i fyrbygningen.

·        Det er forbudt å tenne opp bål utenom grillplassen.

3)      Tilsyn

Alle medlemmer av Venner av Flatøy fyr fører tilsyn når de er på øya. Dersom de oppdager skader, mangler osv. rapporteres dette til den utleieansvarlige eller til én i styret.

4)      Prioritering av leiere

Grunntanken er at fyret skal være tilgjengelig for allmennheten, og den som spør først får leie først. Arbeidet på Flatøya går foran alminnelig utleie. Dette koordineres med utleieansvarlig.  Organisering av utleie er i utgangspunktet ei seng, et rom eller hele fyrbygningen.

5)      Priser for utleie

Dagsbesøk:
Døgnleie pr. seng

Kr.   300

for ikke medlemmer:
Kr.
50 pr voksen
Døgnleie pr. seng for barn 4 - 12 år og medlemmer:
Døgnleie for familie med familiemedlemskap:
Kr.
Kr.
100
350
Dagutleie kommersiell bruk/catering:
Spesielle arrangement:
Styremedlemmer
for Venner av Flatøy Fyr:
Aldersgrense for leie av Flatøy fyr:
Kr. 500 + kr. 50 per pers.
Etter avtale
Gratis
18 år

 Vedtak: Enstemmig, med tilføyelse: Ved kan kjøpes for kr. 100 pr sekk